Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reason
Debutov� deska
25 Dec 2014
<p>Na�i mil� fanou�ci, dlouho jsme o sob� nedali v�d�t, ale pokud si mysl�te, �e jsme zah�leli, opak je pravdou! Uplynul� p�lrok jsme v�novali tvrd� pr�ci na debutov� desce, kter� je nahr�n� a moment�ln� ve f�zi mixu a masteringu. Z�stali jsme v�rn� osv�d�en� kvalit�a proto nen�tv�rcem nikdo jin�, ne��Petri Kallio (baskytarista kapely Sebastien), kter� st�l p�i zrodu EP Led a Slzy. Dali jsme do toho maximum a v��me, �e se m�te na co t�it! Nelenili jsme ani v koncertov�n� a odehr�li v�ce, jak 20 koncert� po r�zn�ch koutech republiky. T�mto d�kujeme v�em, kte�#65533; n�s podporovali a douf�me, �e si va�i p�#65533;ze� udr��me i nad�le! V� Whatrock</p><br /><p><img height="720" src="https://scontent-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/15110_10152300311613940_4975490521289975568_n.jpg?oh=ba793cf347cb2f82d1b58c2d5b412f08&oe=55D9A474" width="720" style="width: 336px; height: 287px;" /></p>


Skute�n� liga 2014
14 Apr 2014
Letos se op�t z�#65533;astn�me skute�n� ligy!<br /><a href=" http://www.skutecnaliga.cz"><img src="http://nsef.cz/skutecnaliga/banner/bannerliga.gif"></a>


Pomozte n�m dostat se na Rock'n'Beer fest!
25 Feb 2014
V�en� fanou�ci, pros�me V�s, abyste n�m na n�sleduj�c�m odkazu dali sv�j hlas v hlasov�n� o �#65533;ast kapel na ROCK'N'BEER FESTu v kv�tnu v pra�sk�ch Hole�ovic�ch!<br /><br /><a href="http://www.ceskypivnifestival.cz/#band64" target="_blank">http://www.ceskypivnifestival.cz/#band64</a><br /><br />Hlasov�n� prob�h� a� do konce b�ezna a m�ete z jedn� IP adresy hlasovat pouze jednou, tak�e slibujeme, �e V�s budeme otravovat pouze jednou ;) (ale m�ete hlasovat za notebooku, z tabletu, z mobilu, z PC doma, z PC ve �kole :D )<br />Pozv�te pros�m i Va�e p�#65533;tele a sd�lejte tuto ud�lost a umo�n�te n�m zahr�t si na t�hle super akci!<br />D�kujeme za V� �as a za V� hlas! ;)<br /><br />V� Whatrock<br /><br /> <img border="0" width="432" height="153" align="none" alt="Rock'n'Beer fest" src="http://www.whatrock.cz/news/data/upimages/pivo2.jpg">


Nov� sez�na!
23 Feb 2014
Mil� fanou�ci, p�elom ledna a �nora jsme str�vili zav�en� ve zku�ebn�, kde jsme skl�dali nov� songy a pilovali ty star�. Proto se m�ete t�it na na�ich koncertech na je�t� lep�� muziku i show! Ale dost �e�#65533;, p�ij�te se sami p�esv�d�it na vlastn� u�i a o�i!<br />V nejbli���ch dnech a t�dnech nap�#65533;klad<br />28.2. - s kapelou Stockholm Syndrome a Outlet Fiction, Striga Music Bar Hradec Kr�lov�<br />6.3. - �lut� pes, Pardubice<br />3.5. - Maj�les Dobru�ka<br />24.5. - Pevnost Fest, Jarom�#65533;-Josefov<br />T��me se na V�s.<br />V� Whatrock!<br /><img border="0" align="none" alt="Nov� sez�na!" src="http://www.whatrock.cz/news/data/upimages/zkusebna.jpg" width="432" height="400">


PF 2014
31 Dec 2013
D�kujeme V�m v�em za uplynul� rok. Byl pln� kr�sn�ch z�itk�, za kter� jsme moc vd�#65533;n� a jedin� co p�ejeme V�m i n�m je, a� je n�sleduj�c� rok lep�� ne� ten uplynul�. D�kujeme tak� na�im rodin�m a p�#65533;tel�m za neutuchaj�c� podporu. U�ijte si oslavy Nov�ho roku a na vid�nou, a� se bude ps�t rok 2014. V� Whatrock!<br /><a href="http://www.whatrock.cz/news/data/upimages/pfkooo3.jpg" target="_blank"><img border="0" align="none" alt="PF 2014" src="http://www.whatrock.cz/news/data/upimages/pfkooo3.jpg" width="432" height="218"></a>


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>

Powered by CuteNews