Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reason
1) �ezn�ci
07 May 2013
V�en� fanou�ci, to na co jsme se v�ichni tolik t�ili je tady - na�e nov� nahr�vky!!! A je to tady! Jako prvn� se k V�m �#65533;t� na�e osv�d�en� �vodn� pecka na koncertech - �ezn�ci! Tak poslouchejte, komentujte, kritizujte a sd�lejte:<br /><a href="https://soundcloud.com/whatrock/ezn-ci-multisingl-2013" target="_blank">SOUNDCLOUD</a><br /><a href="http://youtu.be/lKz1hc5212g" target="_blank">YOUTUBE</a>


�erno�ice a co d�l...
22 Apr 2013
D�kujeme za sobotn� koncert v �erno�ic�ch, ne�ekali jsme, �e bude tak na�lap�no a o to v�c jsme V�m vd�#65533;n�! A z�rove� tady m�me pozv�nku na jedenu z dal�� akc�, kdy budeme zahajovat Lhota Music Fest ve Lhot� pod Lib�any 8. �ervna. V ten sam� den n�s m�ete je�t� vid�t je�t� zhruba od 23 hodin v Dolanech u Jarom�#65533;e kde budeme ukon�ovat slavnosti u p�#65533;le�itosti p�ijet� nov�ho znaku obce. A do t� doby na vid�nou nap�#65533;klad p�65533;t� t�den v Holic�ch nebo na Maj�lesu v �pici, v�ce v sekci Koncerty.<br /><br /><a href="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537246_181430862011127_420225837_n.jpg" target="_blank" ><img width="220px" height="300px" src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537246_181430862011127_420225837_n.jpg"></a>


Nahr�v�n�!
05 Mar 2013
V�en� fanou�ci, jak jste se mo�n� do�etli na na�em Facebookov�m profilu, minul� v�kend jsme se uch�lili do studia za �#65533;elem nahr�n� t�ech na�ich song� ve �pi�kov� kvalit�. V�echno kupodivu dopadlo tak jak m�lo a v�ichni jsme bez probl�m� stihli nahr�t svoje party.<br />Te� u� jen zb�v� po�kat si na mix a mastering a hned vz�p�t� se tyto nahr�vky objev� na internetu voln� k poslechu!<br />Nahr�v�n� prob�hlo v �pici, za pomoci a pou�it� vybaven� Petra Skaly ze <a href="http://www.skala-music.cz" target="_blank">Skala Music</a>, kter� se tak� postar� o fin�ln� zpracov�n� nahr�vek.<br />T�mto mu za to mnohokr�t d�kujeme a douf�me, �e to nebyla na�e posledn� spolupr�ce.<br /><img src="/img/IMG_0132.JPG" width="432px" height="432px">


Hlasov�n� v sout�i �esk� pivn� festival
12 Feb 2013
Ahoj v�ichni, moc bychom v�s cht�li po��dat o hlasov�n� pro kapelu Whatrock! :)) Ud�l�te n�m tak velkou radost a pom�ete n�m tak p�ibl�it se na�im sn�m. :) M�jte se kr�sn�, Whatrock<br /><br /><br /><a href="http://www.ceskypivnifestival.cz/cs/rock-and-beer-fest/seznam-kapel/whatrock-27.shtml?fb_source=ticker&fb_action_ids=4340418399872&fb_action_types=og.likes">http://www.ceskypivnifestival.cz/cs/rock-and-beer-fest/seznam-kapel/whatrock-27.shtml?fb_source=ticker&fb_action_ids=4340418399872&fb_action_types=og.likes<a/><br /><br />M�ete v n� prosp�ch tak� odpov�dat na Facebookov�m profilu Festivalu:<br /><br /><a href="https://www.facebook.com/questions/10151402275456730/">https://www.facebook.com/questions/10151402275456730/</a>


Whatrock unplugged!
04 Feb 2013
Ve �tvrtek 31.1.2013 jsme poprv� vystoupili s akustick�mi verzemi na�ich song�. Na akci jarom�#65533;sk�ho Gymn�zia k p�ed�v�n� pololetn�ch vysv�d�en� nazvan� M�zov�n� jsme zahr�li dva kousky z na�� d�lny v odleh�en� �prav�. Nejen n�s to moc bavilo a tak u� sp�#65533;d�me pl�ny na dal�� akce v tomto duchu. Videa z na�eho vystoupen� m�ete shl�dnout na n�sleduj�c�ch odkazech:<br /><a href="http://youtu.be/VuCnyHLTA5A">Fantazie</a><br /><a href="http://youtu.be/VbYqWT7O4QU">J� r�d hr�t</a>


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>

Powered by CuteNews