Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reason
PF 2013
30 Dec 2012
Cel� Whatrock by V�m, fanou�k�m, chtěl popř�t kr�sn� start do nov�ho roku. D�le bychom cht�li v�em poděkovat za ten rok přede�l�, skvěl� koncerty, atmosf�ru a podporu! Moc jsme si ho u��vali a v�d�me, �e ten n�sleduj�c� rok 2013 bude je�t� lep��! <br />V� Whatrock!!!<br /><img src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/406011_10151218984318940_346141150_n.jpg" width="600" height="300"


Nov� nahr�vky!
22 Oct 2012
Na n� <a href="www.bandzone.cz/whatrock">Bandzone profil</a> jsme p�idali nahr�vky z prvn�ho kola leto�n�ho ro�n�ku sout�e Skute�n� liga a brzy se m�ete t�it na fotogalerii z na�eho v�kendov�ho mini turn� po moravsk�ch klubech.


Moravsk� miniturn�
18 Oct 2012
V n�sleduj�c�ch dnech si st�ihneme mini turn� po Morav�. V p�tek zahrajeme v Hodon�nsk�m klubu Nautilus (http://www.clubnautilus.cz/) a den na to v Prost�jovsk�m klubu Apollo13 (apollo13pv.cz). T��me se na V�s!


Sekce Pro po�adatele
24 Sep 2012
V sekci Multim�dia byla p�id�na podsekce Pro po�adatele, kde naleznete Stageplan, logo kapely a �ablonu plak�tu. Tak�e pokud byste n�s r�di pozvali na svoji akci, naleznete tam pot�ebn� informace.


Video ze Skute�n� ligy
20 Aug 2012
Na n�e uveden�m odkazu m�ete kone�n� nal�zt video z na�eho vystoupen� v Praze na sout�i Skute�n� liga 2012. Douf�me �e se V�m bude l�bit a budete n�m dr�et palce k postupu do dal��ch kol. <a href="http://bandmap.cz/kapela/whatrock&lan=cz">http://bandmap.cz/kapela/whatrock&lan=cz</a>


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>

Powered by CuteNews